8. Gedrag & cultuur

In feite draait het hier allemaal om. Mensen maken de organisatie. Het begint bij de leiding. Hoe de directeur en zijn management in de wereld staan zo staan ze in hun bedrijf. De cultuur wordt in de basis door hen gevormd. Wanneer het bedrijf al wat ouder is zijn ook de medewerkers die er al lang werken een factor.
Om als onderneming te kunnen overleven moet er een open cultuur gecreëerd worden. Met veel ruimte voor ideeën en initiatieven. Managers moeten leiders worden en soms leidend soms coachend optreden.

Doe wat je zegt!
Kom je afspraken na

Zeg wat je doet!
Zorg dat iedereen goed geïnformeerd is over hetgeen waar je mee bezig bent en waar je naar toe wilt.

Laat zien wat je gedaan hebt! Resultaat waar je trots en tevreden over mag zijn, geeft de energie die iedereen nodig heeft om zich opnieuw in te spannen om de doelstellingen te bereiken. Ook kleine resultaten zijn belangrijk! Beter 10 kleine stappen die succes hebben dan 1 grote stap die te zwaar was en halverwege blijft hangen.

Schuld?
Het mag niet gaan over wie er een fout heeft gemaakt maar waarom er een fout is gemaakt! Hierdoor wordt er een veilige omgeving gecreëerd voor de medewerker, ook voor de managers, en is een belangrijke basis gelegd om tot echte verbeteren te komen.

Ingebakken in de benadering van Procisco
In de verschillende projecten worden deze waarden en normen zoveel mogelijk overgedragen op uw medewerkers en leidinggevenden tijdens de trainingen. Het is één van de belangrijkste items op weg naar succes van het implementeren van continue verbetering en radicaal kunnen innoveren. Daarom wordt er veel gestuurd op het plezier dat je kunt hebben in het werk en in het telkens weer verder verbeteren van je werkomstandigheden. 

 
meer weten?