1. Lean Manufacturing en visie & strategie

Waarom Lean Thinking?
Lean Thinking is de bedrijfsfilosofie achter de zeer krachtige en de bijna alles in de bedrijfsvoering omvattende proces verbeter methode Lean Manufacturing.

Lean Manufacturing helpt u om al uw bedrijfsprocessen beter onder controle te krijgen. Het zorgt voor resultaten op het gebied van betere kwaliteit, minder bedrijfskosten, snellere levertijden en daardoor tot een hogere klanttevredenheid.
Naast de belangrijke eye-openers die Lean Manufacturing biedt wordt er gebruik gemaakt van technieken en systematieken zoals; Six-sigma, TQM, Kaizen, Poka Yoke, TPM en nog vele anderen.

Juist omdat Lean Manufacturing op de hele bedrijfsvoering effect heeft, is het belangrijk dat niet alleen de directie en het management, maar alle medewerkers op deze wijze gaan meedenken en meewerken.
Procisco implementeert Lean Thinking door uw hele bedrijf waardoor uw medewerkers nog klantgerichter gaan denken en voortdurend systematisch in de slag zullen zijn om het beste product op een steeds efficiëntere manier tot stand te brengen.

In veel organisaties heeft dit al geleid tot kostenbesparingen van 30% en méér.
Wat doet dat, en een betere kwaliteit en kortere levertijd met uw concurrentiekracht?

Herkent u zich hier in?

De processen lopen wel maar er gaat voortdurend wel ergens iets mis. Het went, maar is niet prettig. We proberen voortdurend om de problemen op te lossen maar ze komen toch telkens terug.

Regelmatig worden er fouten gemaakt waardoor werk opnieuw moet worden gedaan. Klanten hebben ook weleens klachten over producten die niet zijn geworden wat het had moeten zijn. (de meeste klanten klagen niet maar gaan naar een andere leverancier)

Bij veel bedrijven is het vastleggen en delen van de Missie, Visie en Strategie met alle medewerkers “er nog niet van gekomen”. De dagelijkse beslommeringen en het “branden blussen” weerhouden de bedrijfsleiding ervan om hieraan te beginnen.

Dit is het risico dat u loopt
Uw levertijd wordt te lang. De kosten zijn te hoog en de kwaliteit onvoldoende. Bij het ontbreken van duidelijke bedrijfs strategieën is de kans steeds groter dat de rode draad voor de bedrijfsdoelstellingen ook steeds verder verloren gaat. Beslissingen die genomen moeten worden zijn steeds vaker ad hoc en voor de korte termijn. Niet zelden zijn ad hoc besluiten weer het tegengestelde van besluiten die eerder genomen zijn .
Voor de medewerkers zijn de besluiten daardoor niet meer te volgen waardoor de betrokkenheid van de medewerker afneemt. De effectiviteit van de besluiten en van de hele bedrijfsvoering wordt daardoor steeds minder.
Dit gaat ten koste van uw concurrentiekracht en daarmee de overlevingskans in economisch slechte tijden.

Coaching door Procisco
Onze coaching en ondersteuning in verschillende projecten is altijd gericht op implementatie van onderdelen van de Lean Thinking filosofie. In stappen kunnen wij u helpen om uw bedrijf in deze werkwijze en volgens deze achtergrond gedachte te laten functioneren. 

meer weten