Lean Manufacturing en visie & strategie

Lean Filosofie

Lean heeft ook een toegevoegde waarde voor Product- en Procesinnovatie

Ontwikkeling van Lean
Lean Manufacturing is ontwikkeld uit het Toyota Productie Systeem. Na wereldwijd toegepast te zijn in de automotive industrie is het als methodiek ook binnen steeds meer andere productiebedrijven binnen gebracht.

Naast de productieafdelingen werden steeds meer ook sales en de ondersteunende afdelingen bij Lean betrokken. Lean manufacturing werd steeds meer Lean Thinking.  

Het Lean denken, zoals ook in andere pagina's op deze website beschreven, begint als denkwijze binnen een organisatie te leven (mits goed geïmplementeerd) De zogenaamde softskills zijn daarbij onontbeerlijk. Een gezonde cultuur en leiderschap zijn belangrijke voorwaarden voor de beste resultaten te halen. Met name op langere termijn.
Lean-sixsigma trajecten van een half jaar, zoals vaak worden aangeboden, kunnen aan bovenstaande voorwaarde zelden  voldoen. Het risico dat de implementatie van maatregelen op langere termijn onderuitzakt is groot omdat het onvoldoende geworteld is geraakt in de cultuur.

Lean als opimalisatie tool kan ook Innovatie bevorderen
Het lean denken wordt vrijwel uitsluitend in proces optimalisatie toegepast. Langzaam maar zeker worden nieuwe processen ook met behulp van Lean denken opgezet. De kritische vragen die we ons telkens moeten stellen kunnen wel degelijk al in de ontwerpfases worden toegepast.
Het ontwerpproces zelf kan Lean worden opgezet. Waar kan het fout gaan in het ontwerpproces en hoe kan het proces een kortere doorlooptijd krijgen. Wat zijn de behoeften van de klant en welke behoeften kunnen we in een dieper liggende laag nog ontdekken? Is het beoogde product een goed antwoord op de dieper gelegen behoeften. Verder kijken dan de horizon en verder in de toekomst.

Het stellen van de juiste vragen in het proces bij het ontwikkelen van nieuwe producten/ diensten en productiemethoden op het juiste moment kan een grote bijdrage leveren aan innovatievere oplossingen.

Procisco, Rob Italiaander