Lean Manufacturing en visie & strategie

Lean Thinking

Lean Thinking is de bedrijfsfilosofie achter de krachtige procesverbeter methodiek Lean Manufacturing.

“Lean”denken
De naam suggereert al dat dit meer is dan de methode, Lean Manufacturing, die u kunt toepassen in uw bedrijf. Het is een manier van denken over de wijze waarop een product tot stand komt. Een manier van denken hoe er aan kwaliteit gewerkt kan worden, hoe er aan efficiëntie gewerkt kan worden, hoe processen kunnen worden verbeterd of hoe nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld.
Het is ook de wijze waarop gedacht wordt over relaties tussen mensen. De relatie met de klant, de relatie met de leveranciers, de relaties tussen leidinggevenden en de medewerkers op de werkvloer, relaties tussen afdelingen in het bedrijf.

Lean worden
Lean Thinking is een voorwaarde om succesvol te zijn in Lean doen, om uw bedrijf Lean te laten worden. Zoals een top atleet zijn leven en werken inricht om tot top prestaties te kunnen komen moet ook een onderneming dit doen. Zoals een topatleet zich mentaal voor zijn sport moet voorbereiden moet ook een organisatie dit doen om Lean te kunnen worden.

Ondernemen is te vergelijken met het bedrijven van topsport. 
Net als de discuswerper op de afbeelding een duidelijk doel voor ogen heeft, heeft de organisatie de tevreden klant voor ogen.
Het lichaam van de discuswerper wordt getraind en telkens weer wordt zijn techniek verbeterd om de beste te kunnen worden. Zijn lichaam is sterk, veerkrachtig en is slank (lean). Alle onderdelen moeten in harmonie zijn met zijn streven.
Het zelfde geldt voor uw bedrijf. Al het denken en doen moet in harmonie zijn met de doelstelling; de tevreden klant die terug komt waardoor de organisatie toekomst heeft en de mensen hun werk.

Procisco helpt u met implementeren
Procisco implementeert met u Lean Thinking om uw bedrijf over de volle breedte de verbeterslagen te kunnen laten maken. Van directie naar management, naar leidinggevende op de afdelingen, naar de medewerkers op de afdelingen en weer terug van de vloer naar de top in de organisatie.

Procisco doet dit omdat de betrokkenheid bij managers, leidinggevenden en medewerkers  bepalend zijn voor het succes van Lean Manufacturing in uw onderneming.
De missie van uw bedrijf behoren via de visie en strategische bedrijfsdoelstellingen te leiden naar de afdelingsdoelstellingen. Uw mensen moeten niet alleen weten wat van hen verwacht wordt maar ook waarom dit van hen verwacht wordt. Zeker als het gaat over het nemen van initiatieven om processen te verbeteren. Uw medewerkers en hun direct leidinggevenden zijn de belangrijkste bron van praktische ideeën die u in uw bedrijf kunt aanboren.

Al uw mensen zijn nodig om manieren te ontwikkelen om kwalitatief betere producten, in kortere tijd voor minder geld te kunnen produceren.
Ook zijn deze mensen belangrijk om uw verbeterprojecten te laten slagen. Hoe goed een idee of verbetering ook is, zonder de steun, de betrokkenheid van de medewerkers kan deze geen succes worden.

Lean Thinking houdt ook in:
- De klant staat centraal. Alles wat gedaan wordt moet een meerwaarde voor het product betekenen.
- Dat na het maken van een fout de vraag gaat over hoe en waarom de fout gemaakt kon worden in plaats van over wie de fout heeft gemaakt.
- De neuzen in uw bedrijf dezelfde kant op zullen staan.
- Dat een goede betrouwbare leverancier belangrijker wordt geacht dan de goedkoopste leverancier. Het wordt een partner in de supply-chain.
- Muren tussen afdelingen worden afgebroken.
- Managers worden leiders. Zij coachen hun mensen in plaats van alleen maar af te rekenen op getallen.
- Mensen mogen trots zijn op hun werk en kunnen door goede ideeën hun eigen werk en werkplek prettiger en beter maken.
- Directie, management en ondersteunende afdelingen zijn er om de mensen op de werkvloer te ondersteunen door de beste voorwaarden te scheppen om het werk daar foutloos en vlot uit te kunnen voeren.
- Dat korte termijn denken plaats maakt voor lange termijn doestellingen.