7. Managementinformatie

Meten is weten.

Laat zien wat je gedaan hebt.
Resultaten geven de energie om weer verder te gaan. Positieve resultaten sporen aan om het nog beter te gaan doen.
Vooral het delen van resultaten door de hele onderneming geven het gevoel van  "the winning team" want dat is precies waar we het allemaal voor doen.

Module managementinformatie
De module gaat over de wijze waarop resultaten gemeten kunnen worden. Welke resultaten moeten gemeten worden. Dit staat voornamelijk in relatie met de doelstellingen van de onderneming. In feite volgen de Prestatie Indicatoren de rode draad die door de onderneming moet lopen van Missie, Visie en de strategische doelstellingen.

PI's
Prestatie indicatoren zijn de graadmeters die aangeven hoe het met het behalen van de doelstellingen gaat. Vermeden moet worden dat de doelstellingen van de afdelingen  ten koste gaan van elkaar, en daarmee ten koste van het overall resultaat. Daarom is het belangrijk de juiste PI's te benoemen.

Communiceren is delen van informatie
Het intern publiceren van de resultaten, het intern laten zien wat de verschillen zijn vóór en ná stukjes procesverbetering stimuleren de "Lean Thinking". Het maakt dat de critici over de streep komen en dat de trekkers van het eerste uur beloond worden.

meer weten?