Managementinformatie

Prestatie indicatoren

PI's
Prestatie indicatoren zijn de graadmeters die aangeven hoe het met het behalen van de doelstellingen gaat. Vermeden moet worden dat de doelstellingen van verschillende afdelingen ten koste gaan van elkaar, en daarmee ten koste van het overall resultaat. Daarom is het belangrijk de juiste PI's te benoemen.

Visie, Strategie en kernwaarden
Zoals in de module Visie en Strategie is aangegeven moeten alle doelstellingen van de organisatie op elkaar worden afgestemd. Daarom is de volgorde van bepalen van belang. De Visie geeft globaal aan hoe men de doelstelling in de huidige tijd denkt te kunnen verwezenlijke. De Strategische doelstellingen geven hier meer inhoud aan op verschillende bedrijfsonderdelen die nodig zijn om de visie te verwerkelijken. Ook de afdelingen kunnen voor zichzelf  hun doelstellingen hieruit afleiden.

QCDSM
Deze afkortingen staan voor Quality, Cost, Delivery, Safety and Morale. Deze kunnen gezien worden als standaard doelstellingen die voor ieder bedrijfsonderdeel benoemd moeten worden. Dit zijn ook de onderwerpen van de PDCA-cirkel waarop continue op kan worden verbeterd.

KSF
Een KSF is een kenmerk van de organisatie of van de omgeving dat essentieel is voor de levensvatbaarheid en het succes van die organisatie. Dat kan zowel positief als negatief zijn. In hoofdzaak gaat het erom dat iets zo belangrijk is dat we er extra aandacht aan moeten besteden: lees het moeten besturen op strategisch niveau.
Kritische Succes Factoren zijn op deze wijze de indicatoren van omstandigheden in het bedrijf waaraan de gezondheid van het bedrijf op een bepaald moment uit te herleiden is.