4. PDCA en Lean Manufacturing

Plan-do-check-act staat voor de cirkel van Edward Deming. Het is de meest gebruikte methode om verbeteringen van processen te blijven stimuleren. De PDCA cirkel is niet meer dan een logisch stappenplan om processen in beweging te krijgen. Dat is geen toeval. De cirkel geeft een cyclus aan of een volgorde van handelingen, omdat de wereld om ons heen continu verandert en we ons hier continu op moeten aanpassen.

Managementtool ook voor de medewerkers
PDCA is een management tool die iedere manager in zijn gereedschapskist moet hebben. Procisco vindt dat niet alleen de managers over dit gereedschap moeten beschikken maar ook de medewerkers op de vloer hier kennis van moeten hebben. Daar waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de continue verbetering moet plaatsvinden. Dit moet helpen en motiveren om aan dit continue verbeteren bij te dragen.

PDCA en Lean Manufacturing
De module die Procisco hiervoor aanbiedt is met name bedoeld voor de medewerkers. In deze module wordt ook ingegaan op de betekenis van de Lean Manufacturing filosofie. Het moet er toe bijdragen dat er voldoende kennis is over het traject dat binnen uw bedrijf is ingezet. Hiermee kan de koudwatervrees snel worden omgezet in inspiratie en het mobiliseren van de medewerkers.

Lean Thinking
Na het oefenen op enkele eenvoudige projecten, bijvoorbeeld 5S_werkplekorganisatie, kan het SCA team samen met de medewerkers op de afdeling zelfstandig aan de slag. De medewerkers worden gestimuleerd om met klantgericht en Lean denken tot ideeën te komen die het werk makkelijker maken
Uiteindelijk moet iedereen gaan ontdekken; Lean Thinking is Fun!

Wilt u weten wat continue verbeteren uw bedrijf en medewerkers kan opleveren? Procisco geeft garantie op een resultaat dat de investering overtreft! Bel maar 06-2931 7710.