PDCA en Lean Manufacturing

Cirkel van Deming

Edwards Deming
William Edwards Deming (1900) was een Amerikaanse statisticus. Hij ontwikkelde Statische Proces Controle (SPC) methodieken om de kwaliteit te verbeteren. Vanaf 1938 werkte hij samen met Walter Shewart aan management tools voor kwaliteit verbetering. Tijdens de wederopbouw in Japan na de 2e wereldoorlog heeft Deming een belangrijke bijdrage geleverd door Japanse managers in het gebruik van deze instrumenten te trainen. De Japanners omarmden zijn technieken en integreerden deze in hun zienswijzen. Daardoor was ook de continue verbetering in het Toyata Production System mede gebaseerd op de zienswijzen van Deming en Shewart. Een tiental jaren later overstroomden de Japanse producten de Amerikaanse en Europese markt. Ze waren beter en goedkoper.

De Cirkel van Deming
Deze cirkel was oorspronkelijk opgezet door Shewart. Deming heeft het aangepast en voor het woord “Study” het woord “Check”gebruikt.
De cirkel beschrijft een volgorde in activiteiten die leiden tot verbeteringen in alle onderdelen van organisaties. De cirkel is gesloten zodat de volgende stap in de activiteiten automatisch volgt. Mogelijk zou Deming de cirkel nu driedimensionaal tekenen waardoor het een spiraal vorm heeft naar een steeds hoger niveau.

Voorwaarden
Je kunt alleen grip krijgen op een proces wanneer het proces telkens exact op de zelfde wijze wordt uitgevoerd. Wanneer verschillende medewerkers de bewerkingen in verschillende volgorde of op verschillende wijze uitvoeren is het niet vast te stellen wat er precies de oorzaak van is van een fout, of wat nu exact de tijd is die voor het proces nodig is. Het standaardiseren van de werkwijze is een voorwaarde om variaties uit een proces te halen. Een stabiel proces, zonder variaties leent zich voor continue verbeteringen. Zolang er variaties zijn is niet met zekerheid vast te stellen wat de effecten van een verbeterstap zijn.
Een andere voorwaarde is dat er nooit meer dan één verbeterpunt tegelijk wordt aangepakt. Dit omdat het resultaat van de verbeteringen niet meer specifiek meetbaar zijn.
 
De activiteiten

Plan: Kijk naar de huidige werkzaamheden. Leg de huidige resultaten zorgvuldig vast. Definieer het probleem/ knelpunt of de verbetermogelijkheid. Maak het verbeterplan en bereid deze zorgvuldig voor. Maak een inschatting van de verwachtte resultaten.

DO:
Voer de geplande verbetering uit.

CHECK: Meet en bekijk de resultaten op de werkplek. Vergelijk deze met de doelstellingen en de oorspronkelijke resultaten. Laat de proef doorlopen totdat er een representatieve situatie gemeten kan worden. (Denk aan tijd voor gewenning aan de veranderde werkwijze) Meet opnieuw en vergelijk met de doelstellingen. Bekijk het effect dat de aanpassing heeft op de werkzaamheden en de werkplek. Bespreek deze met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren.

ACT: Evalueer de genomen maatregelen, de verwachtte en behaalde resultaten en de effecten. Besluit of de verandering een verbetering is of niet. Stel eventueel het plan bij en begin weer bij Plan.

Borgen
Wanneer de resultaten goed zijn en zichzelf bewezen hebben ten opzichte van de belanghebbenden dient de aanpassing geborgd te worden. Dat wil; zeggen dat vanaf dat moment de standaard waarop gewerkt wordt is aangepast aan de vernieuwde situatie en iedereen zo werkt.
Het borgen is van belang om te voorkomen dat de verbeterstappen langzaam wegzakken en niet consequent worden uitgevoerd. Dat gaat sterk ten koste van het effect op de lange termijn.
Na het borgen wordt het volgende knelpunt/ probleem of verbetermogelijkheid aangepakt.

Gemba/ de werkplek
Verbeteren doe je niet vanuit een stoel achter een bureau. Verbeteren doe je door op de werkplek langdurig de processen te bekijken en je af te vragen waarom, waarom, waarom, waarom, waarom. (5Why’s) Hiermee kun je achter de echte oorzaken komen van problemen en blijf je niet hangen in de uiterlijke verschijningsvormen van een probleem.

Zie ook Missie en Strategie. Het belang van duidelijke doelstellingen voor uw organisatie.
Het uitvoeren van verbeter- en innovatieprojecten is een onderdeel van De Dynamische organisatie methodiek van Procisco. Hier kunt meer vinden over Dynamische Organisatie.

Procisco traint coacht en ondersteunt bij het aanleren van deze procesverbeter methodiek. Benieuwd wat u hiermee kunt besparen/verdienen binnen uw organisatie? contactformulier. Bel 06-29317710  Wij geven garantie op het resultaat.

Rob Italiaander, Procisco