PDCA en Lean Manufacturing

SGA teams

SGA staat voor Small Group Activities. De SGA-teams bestaan uit enkele medewerkers van een bepaalde afdeling met hun leidinggevende die wanneer nodig worden aangevuld met een (interne) deskundige. De doelstelling voor deze SGA-teams is het uitwerken van de verbeterdoelstellingen voor de afdeling in samenwerking met de overige medewerkers en betrokken partijen, bijvoorbeeld interne klanten of ondersteunende afdelingen.

Methodiek
SGA is een methode voor het aanpakken van problemen in teamverband door gestructureerd naar bronoorzaken te zoeken en deze te elimineren. Door vervolgens de oplossing van het probleem te standaardiseren wordt herhaling van het probleem voorkomen. Doordat direct betrokken medewerkers samen het probleem aanpakken wordt het gevoel van eigenaarschap vergroot.

Analyseren en communiceren
In de module Implementeren PDCA techniek leert het team om met behulp van analyse-instrumenten zoals het oorzaak & gevolg diagram (visgraatdiagram) de bronoorzaken van een probleem op te sporen.
Daarnaast wordt er geoefend in communicatieve vaardigheden, samenwerken en besluitvorming met als doel
maximaal van elkaars kennis en ervaring gebruik te maken.
De aansluitende module is Value Stream Mapping waarin dieper wordt ingegaan op de toegevoegde waarde en de verspillingen voor de klant in het proces.