3. Processflow

De doorstroming van uw bedrijfsprocessen. Bedrijfsprocessen bestaan niet alleen uit onderdelen van het productieproces,  maar ook de ondersteunende processen zijn mede bepalend, zoals de werkzaamheden op kantoor, planning, administratie, logistiek.

De Processflow
Dit is de vloeiende beweging van het proces waarin uw product tot stand moet komen vanaf de order van de klant tot de laatste handeling van verzending of facturatie.
De processflow moet zo gelijkmatig mogelijk verlopen. Hoe minder variaties in de procesonderdelen en opstoppingen (wachttijden) des te vloeiender en betrouwbaarder is het proces.

Value Stream Mapping (VSM)
Met behulp van VSM worden de processtappen exact in kaart gebracht. Hierbij worden zoveel mogelijk nuttige meetgegevens vastgelegd zoals doorlooptijden, tacttijd, productiehoeveelheden, WIP (work in process), omsteltijden. Er wordt gekeken in hoeverre er op voorraad geproduceerd (Push) wordt of op klantvraag (Pull).

Module Value Stream Mapping/ Processflow verbeteren
Procisco traint, coacht en begeleidt uw medewerkers om de processen vast te kunnen leggen. Er wordt gekeken waar in de processen variaties op treden en de processen niet goed beheersbaar zijn.

Procesverbetertechnieken
Vervolgens worden technieken zoals 5S, TOC (theorie of constraints), Kaizen, SMED (Single Minute Exchange of Die), proces sturing door Pull en KanBan en andere toepasbare technieken uitgelegd.
Voor de eerste projecten worden de technieken uitgekozen en in de praktijk getraind doormiddel van het toepassen op de productieprocessen. De coach van Procisco kijkt over de schouders van uw medewerkers mee en ondersteunt bij de eerste stappen.

Commitment
Een van de belangrijkste factoren voor het slagen van Lean Manufacturing is het kweken van commitment bij al de medewerkers. In de module PDCA worden al de uitvoerende medewerkers ingeleid en getraind in de beginselen van het continue verbeteren. Om de processflow te verbeteren is de inbreng van de medewerker op de werkvloer het verschil tussen slagen en mislukken.
Procisco besteedt daarom extra veel aandacht aan het betrekken en enthousiast krijgen van al de medewerkers in het bedrijf bij het verbeteren van hun eigen werkprocessen en bij die in de rest van het bedrijf.
 

meer weten?