Processflow

Theory of Constraints (TOC)

De Theory of Constraints (TOC) is ontwikkeld door de natuurkundige Eliyahu Goldratt.
Winst maken is geen toeval, maar een kwestie van oorzaak en gevolg. Breng de zwakste schakels in een logistieke keten in kaart, ontzie die vervolgens zo veel mogelijk, of hef ze zelfs op.
De maximale doorvoersnelheid wordt bepaald door de zwakste schakel, het knelpunt of de bottleneck. Het werkrooster voor dat punt moet daarom leidend zijn, alle overige werkzaamheden dienen daarop te worden afgestemd.

Verborgen knelpunten
De bottleneck kan een bestaand proces zijn, dat in de watten moet worden gelegd. Het kan echter ook zijn dat een proces gebaseerd blijkt op verkeerde aannames en daarom radicaal moet worden omgegooid. Een oplossing daarbij kan bijvoorbeeld zij om over te stappen op een vraaggestuurde en just-in-time toelevering. In dit geval gaat het dus om het opheffen van een verborgen bottleneck !