2. Waarde voor de klant

In hoeverre wordt er binnen uw bedrijf rekening gehouden met de wensen van de klant?
- Is uw product standaard? Is het binnen uw bedrijf ontwikkeld? Wat heeft de klant nodig?
- Wat wil uw klant in de toekomst? Kunt u dat dan ook bieden?
- Hoeveel moet uw klant afnemen? Hoelang duurt het totdat hij zijn specifieke product kan hebben?
- Mag de klant zijn specificaties nog wijzigen na een opdracht?
- Betaalt de klant voor uw voorraden en voor de producten die zijn afgekeurd? Of voor de tijd dat producten liggen te wachten in de productie wachtrij en voor andere verspillingen?
- Wat zit er allemaal in de prijs die uw klant betaalt?
- Wat doet uw klant als hij bij de concurrent niet betaalt voor verspillingen en precies kan krijgen wat hij wil, wanneer hij dit wil en voor een prijs die hij daarvoor over heeft?

Meer tevreden klanten meer omzet, betere resultaten, betere prijzen en nog meer klanten!  Zodra u steeds minder verkoopt kunt u te laat zijn met klantgericht procesverbeteren!

Lean Thinking
Het klantgericht denken is een van de peilers van Lean Thinking. Bij alle onderdelen van bedrijfsprocessen wordt gekeken en gemeten in hoeverre het een toegevoegde waarde heeft voor de klant. Er wordt gekeken of er geen verspilling plaats vindt en of de processtap sneller, beter en eenvoudiger kan. In stukjes en beetjes worden de processtappen eruit gelicht en indien mogelijk verbeterd (Kaizen)

Value Stream
Het herkennen van de klant, intern of extern, het verdiepen in zijn wensen en belangen moet als een tweede natuur worden bij alle leidinggevenden en medewerkers. Wanneer iedereen in de organisatie er op gericht is vanuit de ogen van uw klanten naar de producten en processen te kijken, is procesverbeteren en het voorkomen van verspillingen vanzelfsprekend geworden.

Procisco heeft de module  “Herkennen en sturen op toegevoegde waarde voor de klant”  ontwikkeld voor alle medewerkers in de organisatie. In deze module wordt gewerkt aan begrip voor de klant wat moet resulteren in verandering van gewoonten.

En dat draagt bij aan de concurrentiekracht van uw onderneming!