Waarde voor de klant

Klantgericht werken

Wie is de klant?
Behalve de klanten waaraan u uw eindproducten verkoopt, de “Externe” klanten zijn er ook “Interne Klanten” te benoemen. De klant moet tevreden kunnen zijn over zijn leverancier. Liever nog méér dan dat.

Interne klanten
Heeft u er ook zo’n hekel aan dat afdelingen niet goed samenwerken en problemen het liefst over de schutting gooien naar een andere afdeling. Afgezien dat de externe klanten daar ook last van kunnen ondervinden werkt dit uiterst inefficiënt.
Wanneer afdelingen onderling elkaar niet als klanten zien worden gezamenlijke belangen uit het oog verloren en staat het belang van de eigen afdeling voorop.

Procisco helpt u deze cultuur te doorbreken
Bij de trainingen en het coachen wordt de onderlinge relatie tussen afdelingen benadrukt als een klant- leverancier relatie. Ook hiervoor geldt dat klanttevredenheid een belangrijke score is voor de afdeling!